Stereoskopická projekce

Systém pro pasivní 3D stereoskopickou projekci vytváří dva samostatné obrazy (pro levé a pravé oko) pomocí dvou datových projektorů. Oba obrazy, které jsou promítány na stejnou projekční plochu, prochází lineárními polarizačními filtry, které jsou vůči sobě natočeny o 90 stupňů. Pozorovatel (divák) sleduje obrazy pomocí jednoduchých pasivních polarizačních brýlí, které umožňují správnou separaci obrazů pro každé oko.

Promítané obrazy mohou být jak statické (foto), tak i dynamické (virtuální realita, animace, film). Ke generování signálů pro datové projektory se využívá buď synchronizovaná práce dvou počítačů, nebo činnost jednoho počítače s duální grafickou kartou (se dvěma nezávislými výstupy grafického signálu).