Harmonogram realizace projektu

V přípravné fázi probíhala projektová příprava a projekt byl připraven k podání do ROP 4.2. V další etapě se budou konat výběrová řízení tak, aby bylo možno v červnu 2011 zahájit tvorbu virtuální učebny a spolu s dodáním bude proškolena obsluha zařízení. Po dodání vybavení 3D učebny dojde ke spuštění zkušebního provozu a k odstranění případných závad. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu proběhne k 15. říjnu 2011.


Přípravná fáze

01.06.2010 - 31.12.2010   Výběrové řízení na zpracovatele projektové žádosti, zpracování žádosti o dotaci, studie ekonomického hodnocení projektu. Hodnocení a posuzování žádosti o dotaci
01.02.2011 - 19.06.2011   Příprava podkladů pro zadávací řízení a výběrové řízení na dodavatele zakázky, uzavření smlouvy s dodavateli

Fáze realizace

20.06.2011 - 15.09.2011   Vytvoření učebny virtuální reality
16.09.2011 - 15.10.2011   Zpracování závěrečné zprávy
15.10.2011   Ukončení projektu

Provozní fáze

15.11.2011   Slavnostní otevření Laboratoře virtuální reality
01.12.2011 Zahájení školení jednotlivých vyučujících (CAD, Grafika, DEG, VYT, Architektura...)
01.02.2012   Zahájení pravidelné výuky v laboratoři VR