Aktuality a novinky

15. listopad 2011

Dnes byla za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje, starosty města Náchod, zástupců poskytovatele finanční podpory ze strukturálních fondů EU slavnostně otevřena a veřejnosti předvedena naše nová laboratoř virtuální reality se stereometrickou 3D projekcí.

Ing. Buriánek (zástupce dodavatele technologi - AV Media) předvedl její základní možnosti a Ing. Hamata (host ze spřátelené Stavební fakulty ČVUT v Praze) ukázal její možné použití ve stavebnictví.

Celý slavnostní akt moderoval ředitel školy - Ing. Chráska, který zároveň krátce načrtl plány, které má škola s tímto novým zařízením.

Momentálně je učebna již v "ostrém" provozu pro vučující, kteří se s celým systémem učí pracovat. Od příštího pololetí (únor 2012) se počítá s pravidelným zařazením využívání této učebny do výuky.


15. září 2011

Přechod z testovacího režimu do režimu učení, příprava na slavnostní uvedení učebny do provozu.

31. srpen 2011

Ukončení etapy fyzické realizace učebny virtuální reality, zaškolení obsluhy - více viz FOTO.

24. červen 2011
Zveřejnění výsledků výběru dodavatele požadované technologie – AV Media, a.s.

16. červen 2011
Uskutečnilo se otevírání obálek s obdrženými nabídkami. V 10:00 se v sídle zadavatele (v ředitelně) shromáždilo 5 členů komise a za přítomnosti veřejnosti byly otevřeny a po formální stránce zhodnoceny zaslané nabídky.

24. květen 2011
Zveřejnění zakázky podle pravidel dotačních titulů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění)
– viz http://www.cep-rra.cz/?page=verejne_zakazky/110524_3d-projekce

20. květen 2011
Dokončena příprava zadávacího řízení. Veřejná zakázka bude vystavena na webu Centra evropského projektování a. s.

5. duben 2011
Na setkání realizačního týmu byl stanoven další postup v realizaci projektu (zadávací řízení, změny v projektu, rozpočet + požadavky na účetnictví a ekonomiku projektu, finanční plán projektu, monitorovací zprávy, žádost o platbu, publicita projektu, ...)

21. leden 2011
Výbor regionální rady předběžně schválil Váš projekt „Virtuální realita-cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví“. V příloze zasílám seznam předběžně schválených projektů 21. kola výzvy. Ještě připojuji odkaz, kde je celá zpráva týkající se tohoto schvalování http://www.rada-severovychod.cz/pro-triadvacet-skolskych-projektu-schvaleno-157-milionu

30. září 2010
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 podala žádost o podporu projektu „Virtuální realita-cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví“, která byla na základě převzetí tištěné verze a úspěšného importu do informačního systému řídícího orgánu zaregistrována.

Podřízené stránky (1): Učebna v médiích
Ċ
Jakub Fabian,
12. 4. 2011 7:05
ĉ
Jakub Fabian,
26. 5. 2011 2:47
Ċ
Jakub Fabian,
26. 5. 2011 2:46